01 mayo

Os expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE’s) derivados do COVID supoñen unha situación momentánea de desemprego na que o traballador cobrará unha prestación asociada, aínda no caso de que non teña acumulado un mínimo de cotización. Se a nosa empresa ten só centros de traballo na nosa Comunidade Autónoma presentará un expediente ante a […]

Lee mas